Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

1. GİZLİLİK

1.1.  Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde DİWADA’nın kullanım amacı dışındaki kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

1.2. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin DİWADA tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. DİWADA söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

1.3  ÜYE Tarafından Platform ’da beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platformu’n işletilmesi için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye ’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim profilleme, istatiksel çalışmalar yapılması amacıyla DİWADA tarafından gizlilik politikasına uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Tüzel ve gerçek kişiler ile paylaşılabilir.

 

2) DİWADA'NIN kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için

Anladım